KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi Kararı Hk.

KOSGEB İcra Komitesi tarafından 2019/03-04 nolu “KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararı alınmıştır. Bu karara istinaden, erteleme talebini 31/08/2019 tarihine kadar yazılı olarak bildiren KOBİ’ler için;

  • 31/08/2019 tarihine kadar ödenmesi gereken ve muaccel hale gelmeyen geri ödemeli destek ödemelerinin ve varsa 31/08/2019 tarihi sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, ilki 30/09/2019 tarihinde başlamak ve vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) ayda bir olacak şekilde yeniden belirlenecektir.
  • KOSGEB İcra Komitesi’nin 2018/15 ve 2018/23 nolu “KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesi” kararlarından yararlanan KOBİ’lerin 31/08/2019 tarihine kadar erteleme yapılan ve varsa 31/08/2019 tarihi sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, ilki 30/09/2019 tarihinde başlamak ve vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) ayda bir olacak şekilde yeniden belirlenecektir.
  • Teminat/Kefalet Mektubunun süresinin, yeniden belirlenecek vadelere göre ilgili destek programı uygulama esaslarında belirtilen sürelere uygun olmalıdır.
  • Kredi faiz desteği kapsamında kullanılan kredilerde asıl alacaklı ilgili banka olduğu için bu karar kredi faiz desteği geri ödeme taksitlerini kapsamamaktadır.
  • Son başvuru süresi olan 31/08/2019 tarihi hafta sonuna denk geldiği için 02/09/2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurular alınabilecektir.

962