Macaristan'da Menşe Şahadetnamesi ve Ticari Dokümanların Elektronik Onayı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 16.08.2023 tarihli ve 88170701 sayılı yazısı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazı ve yazı ekindeki dokümanda, Macaristan’daki Ticaret ve Sanayi Odaları
tarafından menşe şahadetnamelerinin elektronik olarak (eCO’lar) onay işlemi ve diğer ticari belgelerin
çevrimiçi olarak sertifikalandırılmasına başlandığı belirtilmiştir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı (1 sayfa)
2- Macaristan TSO’dan alınan yazı (3 sayfa)

Ekler için tıklayınız.

165