Malavi'de Yatırım Projeleri

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 02.03.2023 tarihli ve 83245188 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Lusaka Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Malavi’de tarım, imalat, inşaat, turizm,madencilik, enerji, ulaşım ve su işleri alanındaki projeleri içeren bir dokümanın paylaşıldığı bildirilmektedir.Yazıda devamla, projelere ait detaylı bilgiler ve ilgili sektörde sağlanan yatırım teşvikleri ile her bir projeye ilişkin sorumlu kurum, kuruluş ve irtibat bilgisinin dokümanda yer aldığı ifade edilmektedir.

EK: Proje Alanları Dökümanı (84 sayfa)

118