Meşhed Başkonsolosluğumuzun Lotf Abad Gümrüğünü Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.03.2023
tarihli yazıda; İran üzerinden Orta Asya’ya giden taşımacılarımızın İran’ın Türkmenistan sınırındaki Lotf Abad
Gümrüğü’nde yaşamakta olduğu uzun bekleme süreleri sorununa ilişkin olarak, Meşhed Başkonsolosumuz ile
İranlı gümrük yetkilileri arasında 13 Mart 2023 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiği bildirilmiştir.
Anılan toplantıda İran tarafının aşağıdaki açıklamalarda bulunduğu belirtilmektedir:

1. Sorunu çözüme kavuşturabilmek adına, mesai saatleri Türkmenistan ile karşılıklı olarak artırılmıştır.
TIRlar, internet üzerinden yapılan kayıt sırasına göre çıkış yapabilmektedir. Bozulabilir ürünler ile
tehlikeli madde taşıyan TIRlara öncelik verilmektedir.

2. 20 Mart 2023 tarihinde Türkmenistan sınır makamlarıyla bir toplantı yapılacaktır. Toplantı’da Türkmen
tarafına “sınır faaliyet saatlerini 24 saate çıkarma, günlük giriş-çıkış yapan araç sayısını artırma ve
koronavirüs salgını döneminde başlatılan sınırda dorse değiştirme uygulamasının kaldırılması”
önerisinde bulunulacaktır. (İran tarafı, günlük araç giriş-çıkışlarında Lotf Abad Gümrüğü’nün 250’den
fazla kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, dorse değiştirme uygulamasının kaldırılmasına yardımcı
olmaları amacıyla Türk firmalarından TIRların nihai varış noktalarını Lotf Abad olarak
kaydetmemeleri ricasında da bulunmuştur.)

3. Akaryakıtla ilgili yaşanan sorunlarda henüz bir gelişme olmamıştır. Bu aşamada deneme amaçlı olarak,
İran vatandaşı olmayan bazı şoförlere akaryakıt alımı için kart düzenlenmiştir.
Aynı yazıda ayrıca toplantının ardından gümrük bölgesindeki TIR parkını ziyaret eden Başkonsolosumuzun,
İran tarafının açıklamaları ve kendi gözlemleri çerçevesinde aşağıdaki değerlendirmelerde bulunduğu
bildirilmiştir:

İran’ın Türkmenistan’a açılan bir diğer sınır kapısı olan Serahs’ta TIRların işlemleri aynı gün içerisinde
yapılabildiğinden, taşımacılarımız Lotf Abad yerine sözkonusu sınır kapısından daha çok
yararlanabilirler.

TIR şoförlerimizin gümrük kapısında uzun süre sağlıksız koşullarda beklemelerinin esas nedeni iyi ve
adilane bir şekilde yönetilmeyen araç takip sistemidir.

İran’ın Türkmenistan sınırında çalışma saatlerinin 24 saate çıkarılması önerisi, en azından kısa vadede
gerçekleşmeyebilir. Mevcut şartlarda anılan sınır kapısındaki yoğunluk bir süre daha devam edebilir ve
zaman zaman yine nüksedebilir.

137