Meslekî Eğitim ve İstihdam Etkinliği Hk.

İlgi : 26.03.2024 tarihli ve 99577086 sayılı yazı
İlgi’de kayıtlı Miilli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda
ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin, eğitim, sosyal ve ekonomik uyum alanlarında desteklenmesi
amacıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı”
(Facility for Refugees in Turkey – FRIT) kapsamında Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile “Mesleki ve Teknik
Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi II” hibe sözleşmesinin uygulanmaya başlandığı, söz konusu
proje kapsamında ortaokul öğrencileri için mesleki eğitimin tanıtımı, sunduğu fırsatlar ve istihdam olanakları
tanıtılırken, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinin iş dünyasıyla bir araya
gelmelerini sağlamak, kariyer planlamalarına yardımcı olmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak için gerekli
yeterlilikleri edinmelerine katkıda bulunmak ve geleceğin meslekleri ve istihdam fırsatları hakkında
bilgilendirilmeleri sağlamak amacıyla proje pilot illerinde “Meslekî Eğitim ve İstihdam Etkinliği” yapılması
planlandığı belirtilmiştir.
Söz konusu etkinliklerin 8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep’te Ortadoğu Fuar merkezinde, 14-16
Mayıs 2024 tarihlerinde Bursa’da Merinos Fuar Merkezinde, 21-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Adana’da TÜYAP
Fuarcılık Adana Fuar Merkezinde, 5-7 Haziran 2024 tarihlerinde Şanlıurfa’da Şanlıurfa Fuar Merkezinde
yapılacağı ifade edilirken, sanayici ve iş insanlarına tahsis edilecek stantların ücretsiz olarak, tüm altyapı ve
stant malzemelerinin de proje tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir.

36