MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MEZUNLARININ İZLENMESİ 2017 YILI RAPORU

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
MEZUNLARININ İZLENMESİ 2017 YILI RAPORU

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında verilen eğitimin öğrencilere kazandırdığı
mesleki yeterlilikler ile bu yeterliliklerin iş piyasasının taleplerine uygunluğunu, mezunların
istihdamı ve yüksek öğretime yönelimi ile işletmelerin mesleki ve teknik eğitim veren
okullardan beklentilerini tespit etmek amacıyla Miili Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğünce e-Mezun web sitesi (http://emezun.meb.gov.tr) aracılığı ile web
tabanlı olarak “mezunların izlenmesi çalışması” yapılmaktadır.
Ülkemiz mesleki ve teknik eğitimine yönelik olarak yapılacak iyileştirme çalışmalarına
önemli katkı sağlayan bu çalışmanın etkili ve verimli bir şekilde sürdürülerek istenen amaca
ulaşılabilmesi için üyelerimizin katkısı son derece önemlidir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Kurumları Mezunlarının İzlenmesi ile ilgili 2017 Yılı Raporu hakkındaki sununun e-mezun
websitesi (http:/emezun.meb.gov.tr/EMEZUN5600.aspx) bağlantısı ile ulaşılabildiği ve
anketin doldurulabileceği belirtilmiş olup, tüm üyelerimize duyurulur.

826