Milas Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü Hazineye ait taşınmaz malların ihalesi 17/06/2022

İlçemizde bulunan ve ekte gönderilen ilanda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 17/06/2022 tarihinde 2886 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca satış ihalesi yapılacaktır. Bu nedenle, ilişikte gönderilen ilanın, odanız ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilerek, ilan tutanağının ihale gününden önce gönderilmesini rica ederim.

Ek: ilan metni (1 Sayfa)

101