Milas Milli Emlak Müdürlüğü Taşınmaz İhalesi 31.01.2022

İlçemizde bulunan ve ekte gönderilen ilanda tapu kayıt bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmazmalların 31.01.2022 tarihinde 2886 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca satış ihalesi yapılacaktır. Bu nedenle, ilişikte gönderilen ilanın, odanız ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilerek, ilantutanağının ihale gününden önce gönderilmesini rica ederim

Ek: İlan metni (1 Sayfa)

291