Mısır da Satılık & Kiralık Konfeksiyon Fabrika Binası hk.

İlgi : Mısır Ticaret Müşavirliği’nin 26.12.2023 tarihli e-posta yazısı.

İlgi yazı ekinde, Mısır’ın 10th of Ramadan şehrinde bulunan Satılık / Kiralık Konfeksiyon Fabrika Binası hakkında bilgiler verilmekte olup söz konusu doküman ekte iletilmektedir.

EK: İhale Duyurusu (1 sayfa)

52