Mısır Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine İlişkin Nota hk.

Değerli Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen ve Mısır Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Mısır Dışişleri Bakanlığınca Mısır’ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemine ilişkin talimatların bulunduğu bir notanın, Kahire Büyükelçiliğimize gönderildiği belirtilmiştir. Söz konusu notanın ihracatçılarımızı ilgilendiren bölümü ekte yer almaktadır.

209