Mısır Ödeme Sorunu Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 01.02.2024 tarihli ve 93511322 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hakkında yazıda detayları verildiği
şekliyle alacak tahsilatı sorunu yaşandığı belirtilerek, bahse konu soruna ilişkin Ticaret Bakanlığı
Müşavirliğince gerekli girişim, yardım ve yönlendirmelerin yapılmakta olduğu bildirilmiştir.
Yazıda devamla, Mısır’a ihracat yapmayı planlayan üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesi ve Mısır
Ticaret Müşavirliği (kahire@ticaret.gov.tr) ile temas halinde olmalarının faydalı olacağı iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Kahire Ticaret Müşavirliğimizce iletilen bir yazıda konuyla ilgili daha önceki bildirimlerine atfen,
geçtiğimiz yıl Mısır Merkez Bankası tarafından ithalatta zorunlu akreditifli ödeme yönteminin Mısır’ın
IMF ile olan anlaşması akabinde Aralık 2022 sonu itibariyle kaldırıldığı, Mısır’da 2022 yılı itibariyle
başlayan döviz darboğazının devam etmesi nedeniyle ödeme yapacak firmaların döviz alımları için
bankaya Mısır para birimi cinsinden para yatırmalarının gerektiği paranın Mısır dışına transfer edilmesi
için aylarca beklenildiği, bununla birlikte, resmi kur ile serbest piyasadaki kur arasında iki katı kadar
farkın oluştuğu, ayrıca IMF ile Mısır arasında gözden geçirme görüşmelerinin devam etmekte olduğu
ifade edilmektedir.
Diğer taraftan, Mısır ile ülkemiz arasındaki dış ticaret hacminin 2007 yılında imzalanan Serbest
Ticaret Anlaşmasından sonra artarak devam ettiği ancak 2022 yılında LNG ithalatımızdan dolayı Mısır
lehine dış ticaret dengesinin değiştiğine işaret edilerek, Mısır’da Şubat 2022 yılından itibaren başlayan ve
halen devam etmekte olan döviz darboğazı nedeniyle ihracatımızdaki azalmanın 2023 yılında da devam
ettiği, buna karşın Mısır’da Türk malı imajının çok iyi olduğu, Türk malına ciddi bir talep bulunmakla
birlikte ihracatçılarımızın ülkede yaşanan döviz sıkıntısı nedeniyle alacaklarını zamanında tahsil
edemediklerinden Mısır’a mal ihraç etmekten vazgeçtikleri belirtilmektedir.
Yazıda devamla; alacak tahsilatı sorunu olan ihracatçı firmalarımızla ilgili olarak
Müşavirliğimizce gerekli girişim, yardım ve yönlendirmelerin yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.
Konuyla ilgili olarak Mısır’a ihracat yapmayı planlayan üyelerinize e-posta ile bilgilendirme
yapılması, ayrıca Müşavirliğimizle (kahire@ticaret.gov.tr) temas halinde olmalarının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir

60