Mongolian Transport Week 2023

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 17.10.2023 tarih ve 89985725 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Moğolistan Yol ve Taşımacılık Geliştirme Bakanlığı tarafından, 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında
“Mongolian Transport Week 2023” adlı etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir.
Söz konusu etkinlik çerçevesinde bölgesel ve uluslararası lojistik konuları bağlamında lojistik merkezleri,
global demiryolu taşımacılığının geleceği ile bu alana yapılan özel sektör yatırımları gibi konular tartışılacaktır.
Etkinliğin taslak program ve kayıt formu ekte iletilmektedir.

EK:
1- Kayıt Formu (1 sayfa)
2- Program (9 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

148