Morityus / İhale

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 10.06.2024 tarih ve 97653250 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Morityus’ta yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bazı ihale ilanlarına ilişkin belgeler ekte yer almaktadır.

Detaylı bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliği (antananarivo@ticaret.gov.tr) ile irtibata geçilebilir.

EK:
1- Nota (1 sayfa)
2- Morityus_İhale_Ek_Nota 10 Eki (9 sayfa)

EKLER

34