Muğla İli Göçer Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı

28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde bulunan “İller tarafından, araçla veya yaya olarak hareket edecek göçer hayvanların takip edecekleri güzergah ile göçer hayvan sevk kontrol noktaları diğer illerle koordinasyon sağlanarak İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu marifetiyle tespit edilir. Göçer hayvanların bu güzergahı takip etmeleri zorunludur” hükmü kapsamında Muğla İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun 21.02.2022 tarih ve 2022/02 nolu kararı yazımız ekinde gönderilmiştir

 

Ek: Göçer Hayvan Hareketleri ve Sevk Güzergahları (3 Sayfa)

229