Muğla İşgüvenliği Eğitimi 21-22/03/2022

Değerli Üyemiz,

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen “Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi” isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında doğal taş firmalarının işveren, İSG uzmanları ve çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilecektir. İkincisi Demircioğlu Otelde 21-22 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan eğitim ve çalıştayın programı ekte yer almaktadır. Katılımcı sayısı kontenjanla sınırlı olup, katılım için bağlantıda yer alan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

Eğitim ve çalıştaydan sorumlu Genel Sekreterlik personelimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almakta olup, program ekte yer almaktadır.

İletişim :
Esra Sayın – Şef Tel: 0232 488 60 46
Ayşe Aydın – Proje Asistanı Tel: 0232 488 60 00 – 1214
e-posta: maden@eib.org.tr

 

Ek: Program 

Muğla Eğitim ve Çalıştay Programı

21.03.2022 Pazartesi- İşverenler ve İSG Uzmanları için Çalıştay
09.00-09.30 Kayıt
9.30-10.00 Eğitim Açılış Konuşmaları
10.00-12.00 Çalıştay
12.00-14.00 Öğle arası
14.00-18.30 Çalıştay

22.03.2022 Salı- Çalışanlar için Eğitim
09.00-09.30 Kayıt
9.30-10.00 Eğitim Açılış Konuşmaları
10.00-12.30 Eğitim
12.30-13.30 Öğle arası
13.30-17.30 Çalıştay

260