Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır

MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI

PERSONEL ALIM İLANI

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu
hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere iline ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye
gönüllü, iline ve dış dünya ile iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip,
çevresindeki olaylara duyarlı, farkındalık ve fark yaratma düzeyi yüksek, öğrenmeye ve
kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, yaratıcı, çözüm odaklı, analitik ve
stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan
ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim
becerisine sahip, çağın gerektirdiği bilgi sistem/donanımlarını kullanma ve uygulama
yeteneklerine sahip, görev verilecek her birimde şartsız görev yapmayı kabul edecek aşağıda
belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli 1(bir) adet BAY personel alımı yapılacaktır.
Aşağıda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan kişilerin ,29 /06 / 2018 günü saat 17.00’e kadar,
şahsen el yazısı ile yazılmış bir dilekçe ekinde fotoğraflı CV ve aşağıdaki belgelerle birlikte
Oda Genel Sekreterliği’ne yapılması gerekmektedir
A-)Alınacak Personelde Aranacak Genel Şartlar :
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 1985 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.
 Askerlikle ilişiği bulunmamak,
 Tercihen hizmet sektöründe minimum 3 yıl tecrübeli,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.
 Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.
 Kısıtlanmış olmamak.
 Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari
bilimler, işletme, iktisat fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
 MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint)
 Analitik düşünce yapısına sahip, iletişim ve problem çözme becerileri gelişmiş,
Düzenli İş takibi yapabilen, Türk Ticaret Kanunu. ikincil mevzuatı ve Mali
tabloların okunması konusunda bilgili.
 Sorumluluk bilinci yüksek, İş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı,
İnsan ilişkilerinde başarılı olan,
 En az 5 yıldır Muğla’da ikamet eden (Çalışma Lokasyonu: Menteşe
ilçesi)
 Çok iyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir.
 Takım çalışmalarında etkin
 Sürücü belgesi sahibi
 Seyahat engeli olmayan
 Yapılacak sözlü mülakatta başarılı olmak.
Not : Personel alımı konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkili olup, bu ilanı sürdürmek, iptal
etmek veya ilanda geçen özellikleri değiştirmek hakkı Oda Yönetim Kurulunun
inisiyatifindedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Tahsil Belgesi Fotokopisi (Diploma) ve sertifikalar,
2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi,
3. İkametgâh Belgesi,
4. Sağlık Raporu
5. Mahkûmiyeti veya sabıkası bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge,
6. 1 Adet vesikalık fotoğraf,
7. Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri
ile Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi.
8. Detaylı özgeçmiş,

1032