Nisan 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.03.2024 tarihli ve 95100683 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Ticaret Bakanlığınca Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Azerbaycan ülkelerinde
görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere “Ticaret
Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” etkinliğinin çevrimiçi düzenleneceği iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

Bakanlığımıza bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta
olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız
tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmektedir.
Bu çerçevede;
04 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Katar’da görev yapmakta olan Ticaret
Müşavirlerimizle “Katar Pazarına Giriş” konulu,
18 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Bahreyn’de görev yapmakta olan Ticaret
Müşavirlerimizle “Bahreyn Pazarına Giriş” konulu,
25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00’da Kuveyt’te görev yapmakta olan Ticaret
Müşavirlerimizle “Kuveyt: E-ticaret, Yazılım/Fintech Sektörleri” konulu,
30 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00’da Azerbaycan’da görev yapmakta olan Ticaret
Müşavirlerimizle “Azerbaycan Pazarına Giriş” konulu e-sohbet toplantısı gerçekleştirilecektir. İlgili
toplantılar için kayıt bağlantıları aşağıda sunulmuştur.
Nisan 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları
Elektronik Sohbet Toplantısı Tarih Saat Kayıt Bağlantısı
Katar – “Katar Pazarına Giriş” 04 Nisan 2024 14.00 https://bit.ly/3vcDU5Y
Bahreyn – “Bahreyn Pazarına Giriş” 18 Nisan 2024 14.00 https://bit.ly/3PnIo0J
Kuveyt – “Kuveyt: E-ticaret, Yazılım/Fintech
Sektörleri” 25 Nisan 2024 14.00 https://bit.ly/3PoWQW1
Azerbaycan – “Azerbaycan Pazarına Giriş” 30 Nisan 2024 14.00 https://bit.ly/43hLiJY
Bilgilerini ve iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili
bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu e-sohbet toplantılarının Meclisiniz / Kurulunuz / Birliğiniz
tarafından üye kuruluşlara ve üyelerinize duyurulması, ayrıca etkinliklere web sitelerinizde ve sosyal
medya hesaplarınızda yer verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

77