North West Eyaleti Yatırım Zirvesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 16.06.2023 tarih ve E-68460249-451.99-00086465112 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Pretoria Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 9
eyaletinden biri olan North West Eyaleti’nde, İnsan Yerleşimleri Bakanlığı (North West Provincial
Government Department of Human Settlements) tarafından 26 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen ‘İnsan
Yerleşimleri Yatırımı ve Alternatif Bina Teknolojileri Zirvesi’ne Ticaret Müşavirliğimizce katılım sağlandığı
kaydedilmektedir.
Yazıda devamla, açılışının “Yürütme Konseyi Üyesi İnsan Yerleşimleri” Bakanı tarafından yapıldığı
etkinlikte; North West Bölgesi’ndeki toplu konut projelerine ilişkin yatırım fırsatları hakkında bilgi alış
verişinde bulunulduğu ve alternatif bina teknolojileri konusunda sunumlar gerçekleştirildiği, Eyaletin kırsal
bir bölgede kurulu olduğu, ana ekonomik faaliyetinin ağırlıklı olarak madencilik ve tarım olduğu, 2022 yılı
rakamlarına göre %52,3 ile ülkedeki en yüksek işsizlik oranının görüldüğü, bu kapsamda, Eyalet yönetimi
tarafından prefabrik/ modüler yapılar gibi maliyet avantajı ve hızlı kurulum özelliğine sahip toplu konut
projelerinin teşvik edildiği ve ilk kez ev sahibi olacak Eyalet halkına sübvansiyon programı uygulanmakta
olduğu belirtilmektedir.
Anılan toplantıda, Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Türk Müteahhitlik Sektörü hakkında;
* Türk müteahhitlerinin Afrika kıtasında yol, köprü, tünel, havaalanı inşaatı gibi çok önemli projeler yürüttüğü,
ancak Güney Afrika’da halihazırda bir projelerinin olmadığı,
* Dünya’nın ilk 250 müteahhidi listesinde 42 Türk Firması ile Çin’den sonra ikinci sırada olduğu,
* Güney Afrika’da Türk müteahhitler için büyük iş/ ihale fırsatları olduğu ve “Siyahilerin İş Gücüne
Kazandırılması Yasası” nedeniyle kamu ihalelerine katılmak için siyahi ortağın ve belli oranda siyahi işçi
çalıştırmanın zorunlu olmasının Güney Afrika pazarına girişte engel teşkil ettiği,
* North West Eyaleti için planlanan alternatif bina toplu konut projelerine yönelik ülkemizde çok fazla
deneyimli müteahhitlik firmasının olduğu, maliyet avantajı ve kalite konusunda Türk ürünlerinin Dünya’da
lider konumda olduğu bilgisi verilmiştir.
North West Eyaleti’nde prefabrik konut projeleri konusunda ülkemiz müteahhitleri için fırsatlar olduğu
değerlendirilmekte olup, ayrıntılı bilgi için Pretoria Ticaret Müşavirliğimiz (pretoria@ticaret.gov.tr) ile temasa
geçilebileceği ifade edilmektedir.

113