NRF Retail's Big Show Etkinliğine Milli Katılım

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 15.08.2023 tarihli yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, NRF Retail’s Big Show etkinliğinin, her sene ABD’nin New York şehrinde National
Retail Federation (Ulusal Perakende Federasyonu) tarafından düzenlendiği ve önümüzdeki yıl 14-16 Ocak
2024 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Walmart, Macy’s, Target, Saks gibi ABD’li büyük perakende şirketlerinin temsilcilerinin de
bulunduğu etkinliğe, ülkemizde kurulu ve perakende sektöründe hizmet veren yazılım/bilişim firmalarının
milli katılım organizasyonu ile katılmaları ve bu katılımın “start-up hub” bölgesinde düzenlenmesinde hem
katılımcı firmalarımızın dışarıya açılması hem de ülkemizin yenilikçi teknoloji çözümü üreten ülke algısının
pekiştirilmesi açısından yarar görüldüğü aktarılmaktadır.
Bu çerçevede, şirketlerin anılan etkinliğe stand ile katılım göstermesi halinde 5447 Sayılı Türkiye Bilişim
Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turqualıty (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Kararın uygulama
usul ve esaslarına ilişkin Genelgede belirtilen bireysel katılım, tanıtım ve ulaşım giderlerinin % 70 oranında
ve etkinlik başına 600.000 TL’ye kadar desteklenebileceği bildirilmektedir.

172