Onarım Güçlendirme Eğitimi Duyurusu

İlgi : Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın 15.02.2024 tarihli ve E-48493975-770-8776935 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, deprem kuşağında yer alan ülkemizde oluşabilecek doğal afetler sonrasında binalarda bakım, onarım ve güçlendirme konularında eğitim yapılmasının önem arz ettiği belirtilerek Bakanlığımız uzaktan eğitim portalı üzerinden çeşitli meslek kuruluşlarına, belediyelere ve kamu kurum/kuruluşları personeline verilecek olan asenkron “Onarım Güçlendirme Eğitimi” nin 2024 mart ayı içerisinde gruplar halinde başlaması planlandığı ve eğitimin uzaktan eğitim portalı üzerinden verileceği bildirilmektedir.

Söz konusu eğitim kayıtlarının ebs.csb.gov.tr/kayit adresi üzerinden yapılabileceği hakkında ilgi Bakanlık yazısı ve eki eğitim programı yazımız ekinde gönderilmektedir.

Ek:
1 – İlgi yazı. (1 Sayfa)
2 – İlgi yazı ekleri. (5 Sayfa)

64