Online Deri-Sakatat Satışı Hakkında

Kombinalarımızca 01.05.2024-31.07.2024 (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay
daha uzatılabilecektir.) tarihleri arasında küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri, bağırsak ve
sakatatlar ile büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deriler (kelle derisi dahil), sakatat ve yan
ürünlerinin (küçükbaş ve büyükbaş hayvansal yağlar hariç) satışlarının sağlanması gerekmektedir.
Kurumumuz Kombinalarınca 2024 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz (Kurumumuzun uygun görmesi
halinde bu süre 1 ay daha uzatılabilecektir.) aylarını kapsayan 3 aylık dönemde üretilecek olan;
Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derisi dahil) 16 Nisan 2024 Salı günü saat 10:
00’da
Küçükbaş hayvan derileri 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14:00’te
Küçükbaş hayvan bağırsakları 16 Nisan 2024 Salı günü saat 16:00’da
Büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10:00’da
Küçükbaş hayvan sakatatları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00’te
E-İhale usulüyle satışa çıkarılacaktır. Ön teklifler 4 Nisan 2024 tarihi Saat 10:00 ile 5 Nisan 2024
tarihi Saat 16:00 tarihleri arasında verilecektir. Yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacak ihaleler ile ilgili
Kurumumuz internet sitesinde (esk.gov.tr) duyurular yapılmış olup her bir ürünün satışı için
uygulanacak teminat listesi, şartname, usul ve esaslar anasayfada ilan edilmiştir.

Ek: “Kurumumuzca Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri, Sakatat (Hayvansal Yağlar Hariç) ve
Küçükbaş Hayvan Deri, Bağırsak, Sakatat (Hayvansal Yağlar Hariç) Satışı Yapılacaktır.” konulu
ilan metni.

35