Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması Hk

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 07.11.2023 tarihli ve E-68460249-458.99-00090655012 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, küresel ısınma sebebiyle beklenenden daha az yağış alan Panama’da deniz ve göl suyu
seviyelerinde düşüş yaşandığından dolayı Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusunu birbirine bağlayan ve dünya
ticaretinin yaklaşık %6’sının geçtiği Panama Kanalı’nda gemi trafiğinin aksadığı ifade edilmiştir.
Panama Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda ise, günde ortalama 39 geminin geçiş yaptığı kanaldan geçen
gemi sayısının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 36, 35 ve son olarak 31’e düşürülmesinin ardından Panama
Kanalı Otoritesi (ACP) tarafından yapılan son açıklamada, su tasarrufu amacıyla 3 Kasım 2023 tarihinden
itibaren gemi geçişlerinin tekrar kademeli olarak azaltılacağı ve 1950 yılından beri ilk kez Kanal’ın en kurak
döneminin yaşandığından bahisle 3-7 Kasım 2023 tarihleri arasında günde 25 geminin, 8-30 Kasım 2023
tarihleri arasında ise 24 geminin geçişine izin verileceği bilgisi paylaşılmıştır.
Bu çerçevede, Kanalı kullanacak gemilerin “transit rezervasyon sistemi” (https://pancanal.com/en/transitreservation-system/)’ni kontrol etmelerinin önem arz ettiği ve Panama Kanalı’nın devam etmesi muhtemel
kuraklık sürecinde söz konusu duruma ilişkin kısıtlamaların artırabileceği ihtimalinin firmalarımızca göz
önünde bulundurulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Bilgilerini ve ürün ve hammadde tedariği için Panama Kanalı’nı kullanan firmalar ile lojistik ve yük
taşımacılığı yapan üyelerinizin ek bilgi için Ticaret Müşavirliğimiz (panama@ticaret.gov.tr) ile iletişime
geçmesini rica ederim.

149