PRİM ERTELEMESİ YASALLAŞTI

SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ 6770 SAYILI KANUN

6770 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN SGK İLE İLGİLİ MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Prim Ertelemesi Yasallaştı.

18 Ocak 2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6770 sayılı Torba Kanun’la 4/(a) bendinde belirtilen SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim ertelemesi getirildi.

Prim ertelemesinden hangi işverenler yararlanacak?

Sigorta primi borcu ertelemesinden 5510 sayılı Kanun’un 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

Dolayısıyla, kamu sektörü işverenleri ile asgari ücret desteğinden yararlanmayan/yararlanma hakkı olmayan özel sektör iş verenleri söz konusu sigorta primi borcu ertelemesinden yararlanamayacaklardır.

Devamı için https://goo.gl/4WHbPf tıklayınız.

587