RF İthalatı Gümrük Vergisi Oranı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04.08.2023 tarihli ve 87840609 sayılı yazı.
Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Rusya Federasyonu’nun “dost olmayan” ülkelerden gerçekleştirdiği
köpüklü şarap, kozmetik ürünleri ve silah ithalatındaki gümrük vergisi oranını, 01.08.2023-31.12.2023 tarihleri
arasında geçici olarak %35’e çıkarttığı belirtilmiştir.
Yazıda, söz konusu ülkeye kozmetik sektöründeki ihracatımızın arttığı da açıklanarak, anılan sektör özelindeki
bu artışın devam edeceğinin değerlendirildiği ifade edilmiştir.
Yazıda devamla, mezkur vergi artışına konu olan ve ekte listesi yer alan ürünlere ilişkin bilgiye erişilebilecek
internet sitesine ait bilgi paylaşılmış ve konu hakkında ilave bilgi için Moskova Ticaret Müşavirliği ile temasa
geçilmesinin faydalı olacağı vurgulanmıştır.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- RF İthalatı Gümrük Vergisi Oranları_Ek_liste (2) (4 sayfa)

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

87