RF Petrol İhracat Yasağı Hk.

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 01.03.2024 tarihli ve 94551385 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulmuş ilgi yazıda; Rusya Federasyonu Başbakanı tarafından imzalanan bir Kararname uyarınca 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yazıda bahsi geçen taraflar dışında altı ay süreyle Rusya’dan benzin ihracatının yasaklandığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, bu durumun ülkemizi de olumsuz etkileyebileceği belirtilmiş olup, söz konusu Kararname’nin bilahare iletileceği ve ayrıntılı bilgi için Moskova Ticaret Müşavirliği ile (moskova@ticaret.gov.tr) iletişim kurulmasının faydalı olacağı iletilmiştir.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı. (1 sayfa)

56