Rusya Eximbank hakkında

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 06.12.2023 tarih ve 91694084 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atfen; son dönem jeopolitik gelişmeler
doğrultusunda şekillenen Rusya Federasyonu dış ticaret politikaları çerçevesinde, Rusya Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından ilan edilen kritik ürünler listesinde yer alan çeşitli ürünlerin Rusya tarafından ithalatının
finansmanı hususunda, ihracatın finansmanı alanında iştigal eden ve hali hazırda ABD tarafından yaptırım
kapsamına alınmış bulunan Rusya Eximbankasına yetki verildiği, bu bağlamda mezkur banka tarafından da
bir kredi programı ihdas edildiği, bu program ile doğrudan ithalatçı ya da ithalat sonrasında malı edinecek olan
veya ithalat sözleşmesine bağlı üçüncü tarafların kredi tahsisinden 180 gün öncesine kadar bu işlemden doğan
harcamaları krediye konu edilerek vade süresinin 5 yıla kadar uzatılabildiği, ithalatçının toplam ithalat
bedelinin %100’üne kadar krediyi ruble ya da diğer döviz cinslerinde Rusya Eximbankasından temin
edebileceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kritik ürünler listesinin 18 Mayıs
2022 tarih ve 895 sayılı Hükümet Kararnamesi ile yürürlüğe girdiği ve
http://static.government.ru/media/files/3JceT3PGSqhgCTYLe3fbijLmd7mLNAlI.pdf bağlantı adresinden
söz konusu kararnameye ulaşılabilmesi mümkün olduğu ifade edilmektedir.

131