Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Öğren-Dönüş Programı

İlgi : 17.06.2022 tarihli, 3775359 sayılı ve “Uluslararası Projeler” konulu yazı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Birliğimize intikal eden ilgi yazıda; Asya Verimlilik tarafından sağlanan COVID-19 Özel Fonu desteği kapsamında düzenlenen “Öğren-Dönüş Programı” sonuçlarının paylaşılacağı lansman toplantısı hakkında bilgiler yer almaktadır.

EK: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısı

221