Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Sanayide Enerji Verimliliği Projesi Yarışmasına ilişkin yazısı ekte yer almaktadır.

EK: Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması Duyurusu;

“Bakanlığımız, ulusal enerji politikalarımız çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasını
hedefleyerek bu hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan proje ve çalışmaların kamuoyuna
duyurulmasını ve teşvik edilmesini tüm dünyada olduğu gibi etkin bir politika aracı olarak
değerlendirmektedir. Bu düşünceden hareketle endüstriyel işletmelerimizin uyguladığı enerji verimli ve
çevreye duyarlı projelerin ve teknolojilerin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması,
endüstriyel işletmeler arası bilgi alışverişinin artırılması, enerji verimliliği konusunda yeni ve benzer
çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER)
düzenlenmektedir.
Başkanlığımızca bu yıl yirmidördüncü kez düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje
Yarışmaları (SENVER-24), Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması usul ve
esasları https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-enerji-verimliligi-konulu-yarismalarimiz linkte yer
almaktadır.”

134