Şap Hastalığana Karşı Önlemler

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Bakanlığımızın 2786 sayılı Şap Hastalığı Kontrolüne İlişkin Yönetmeliği, İlimiz genelinde hayvan
sevk ve hareketleriyle alakalı tedbirleri kapsayan “Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı” yazısı ve
bakanlığımızın ilgili talimatları ve HSZK kararına uygun olarak;
– Hastalığa duyarlı tüm hayvan türlerinde en yakın kesimhanede kesim, İthalat ve İhracat amacı dışında
tüm hareketin yasaklanması,
– Şap Hastalığı ihbari mecbur bir hastalık olup şap hastalığı görüldüğünde yetkililere bildirilmesi,
– İzin verilen ilgili sevk işlemlerinde öncelikle hayvanların şap hastalığı yönünden gerekli muayene ve
dezenfeksiyon işlemlerinin titizlikle yapılması,
– Kesimhaneye sevk işlemleri için; Kesimhaneye sevki uygun olan Büyükbaş Hayvanlarda hayvana ait
Pasaportun arka yüzüne ilgili İlçe Müdürlüğü resmi veteriner hekimi tarafından “Hayvanın/ların
muayenesi yapılmıştır. …………… kesimhanesinde kesimi için nakli uygundur.” ibaresi yazılarak imza,
kaşe ve mühür yapıldıktan sonra en yakın kesimhaneye sevk işleminin yapılması,
– Kesimhaneye sevk işlemleri için; Kesimhaneye sevki uygun olan Küyükbaş Hayvanlarda hayvana ait
Nakil Belgesinin arka yüzüne ilgili İlçe Müdürlüğü Resmi Veteriner Hekimi tarafından “Hayvanın/ların
muayenesi yapılmıştır. ……… kesimhanesinde kesimi için nakli uygundur.” ibaresi yazılarak imza, kaşe
ve mühür yapıldıktan sonra en yakın kesimhaneye sevk işleminin yapılması,
– Sevk edilen kesimhanede hayvanın çeşitli sebeplerle ( Arıza, Kapasite aşımı vb.) kesilememesi
durumunda ise yine hayvan pasaportuna/nakil belgesine gerekli açıklama yazıldıktan sonra en yakın
başka bir kesimhaneye sevk işleminin yapılması,
– Kolluk kuvvetlerinin yol kontrollerinde kesim için onaylanmış pasaport ve nakil belgesinin
sorgulanması hususunda bilgilendirilmesi,
-İlçenize giriş-çıkışın yoğun olduğu bölgelerde (Milas-Söke,Yatağan-Çine,
Menteşe-Kale,Seydikemer-Uluca Mevkii Seki mahallesi) kontrol noktalarında kolluk kuvvetleri
eşliğinde haftada en az 2 defa olmak üzere, hayvan hareketleri yönünden yol kontrollerinin
gerçekleştirilmesi,
– İlçenizde faaliyet gösteren başta hayvan alımı-satımı yapan celepleri, süt toplayıcıları, yem bayileri ve
serbest veteriner hekimlere gerekli bilgilendirmenin yapılarak işletme ziyaretlerinde biyogüvenlik
talimatına ve dezenfeksiyon işlemlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda uyarılması,
– Yetiştiricilerin farkındalığının artırılmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının ivedi şekilde
yürütülmesi, hususlarında;
Gereğini rica ederim

134