SelectUSA Zirvesi

İlgi : ABD Ticaret Müsteşarlığı’nın 23.12.2022 tarihli e-posta yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, 1-4 Mayıs 2023 tarihlerinde Maryland, ABD’de SelectUSA Yatırım Zirvesi’nin
gerçekleştirileceği bildirilmektedir. SelectUSA Yatırım Zirvesi, en fazla 10 sene önce kurulmuş, 10 milyon
dolara kadar geliri olan ve 40’ın altında çalışanı olup yüksek büyüme potansiyeli gösteren uluslararası erken
aşama ve start-up teknoloji firmalarını ABD pazarında gelişmeleri için, yatırımcılar ile iletişime geçirmeyi
amaçlamaktadır.
Zirveye katılım Investment Summit Application | 2023 SelectUSA Investment Summit
(selectusasummit.us) adresinden gerçekleştirilmektedir. İlgili iletişim kişisine SelectUSATurkey@trade.gov
adresinden ulaşılabilir.
Zirveye ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

EK: ABD Ticaret Müsteşarlığı – SelectUSA Summit Duyuru (2 sayfa)

125