Sıfır Atık Belgesi Olmayan Kuruluş/Firma/Tesis Hk

Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan 28.11.2022 tarih ve E-33542905-145.99-5123168 sayılı yazının bir sureti yazımız ekinde gönderilmekte olup, sözkonusu yazıda özetle; Muğla İlinde faaliyet gösteren Kooperatiflerin 31 Aralık 2022 yılı sonuna kadar Entegr Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kayıt oluşturarak sıfır atık sistemi kurarak “Temel Seviye Sıfır Atık Belge” başvurusu yapma zorunluluğu bulunmakta olup; Sıfır Atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgelendirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir.

Ek: 1. Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı ve ekleri (4 Sayfa)

176