Sıfır Atık Eğitimi Hk. 29/03/2023

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında turizm sektöründe atıkları kontrol altına almak ve Sıfır Atık Projesini bütüncül olarak uygulamak amacıyla Konaklama Tesislerine ve kapsama giren diğer işletmelerde yürütülecek sıfır atık süreçlerinin ve atık yönetimi konusunda gerekli bilgilerin paylaşılması, turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan gelişmelerini ve küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amaçlarıyla ulusal sürdürülebilir turizm standartlarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği halinde geliştirme hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir turizm programının kapsama giren işletmelere aktarılması ihtiyacına binaen; Datça Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosunun koordinasyonunda, 29/03/2023 (Çarşamba) – 10.30 – 13:00 saatleri arasında Bülent Ecevit Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek eğitime katılımın sağlanması, 9 Ekim 2021 tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesinde kapsama giren üye işletmelerle, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmelerine önemle duyurulur.

221