Sıfır Atık - Yeni Yönetmelik Hk.

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması, depolama sahasına giden atık miktarının azaltılması, çevresel kirlilik giderilirken bir yandan da atıkların ekonomiye katma değer sağlayacak kaliteli hammadde olarak kullanılması amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği hazırlanmış olup 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikte yapılan değişikliklere istinaden 09/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı ‘Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla, Sıfır Atık ile ilgili yapılan tüm çalışmaların ekte sunulmuş olan 09/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı ‘Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ çerçevesinde güncellenmesi, bundan sonraki çalışmalara Yönetmelik hükümlerine göre yön verilmesi önem arz etmektedir.

Ek: Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (5 Sayfa)

371