Singapur Ülke Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, Adana Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Eskişehir
Sanayi Odası ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yürütülen “Güneydoğu Asya Birliği Üye Ülkeleri
(ASEAN) ile Türkiye Arasında İş Diyaloğu Platformu Kurulması Projesi”, Türkiye ile ASEAN üye devletleri
arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda diyalog ve bütünleşme yaratacak sürdürülebilir araçların
yaratılmasını amaçlamaktadır.
Söz konusu proje kapsamında, 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 10:00-11:30 arasında, Singapur Ticaret
Müşavirimiz Mihriban Esin Arslan, Türkiye Yatırım Ofisi Ülke Danışmanı Emre Büyükkılınç ve Enterprise
Singapur Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Güvenç Güres’in katılımlarıyla “Singapur Ülke Toplantısı”
düzenlenecektir.
Online olarak gerçekleşecek toplantıya katılım için http://faaliyet-kayit.adasoportal.com/faaliyetbasvuru.aspx?c=67335 linkinden kayıt yapılması gerekmektedir.

EK: Singapur Ülke Toplantısı (1 sayfa)

220