Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Dokümanları

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.01.2022 tarihli ve 71214584 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin kalitesinin arttırılması amacıyla söz konusu işlemlerin daha sağlıklı olarak beyan edilebilmesini teminen, Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi ve Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Tanıtım Videosu hazırlandığı belirtilmiştir.

Ekte bir örneği sunulan anılan rehber ve yazıdaki internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Rehberi (8 sayfa)

263