Sırbistan-İnsani Yardım Malzemesi Sevkiyatı

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.02.2023 tarihli ve 83099479 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, ülkemiz ve Suriye’de meydana gelen depremlerden dolayı, insani yardım malzemelerinin ülkemize ve Suriye’ye gönderilmesinde kolaylık sağlanmasını teminen, Sırbistan Hükümeti tarafından 17 Şubat 2023 tarihinde alınan kararlara ilişkin bilgi verilmektedir.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Sırbistan Transit Geçişe İlişkin Bilgi Notu (1 sayfa)

Ekler için tıklayınız.

184