Suhar Yatırım Forumu - Umman

İlgi : İslam Ticaret ve Kalkınma Odası’nın 08.02.2024 tarihli yazısı.

İlgi yazıda, 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde, Umman’daki Radisson Blu Otel’de Suhar Yatırım Forumu düzenleneceği bildirilmekte olup Foruma ilişkin detaylı İngilizce broşür ekte iletilmektedir.

EK: SIF Brochure (24 sayfa)

35