Taşınmaz Ticareti Hakkında

Değerli Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıyla 14.1.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına” görüşlerin iletilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda anılan Taslağa ilişkin görüşünüzün Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (Ek-4)” kullanılmak suretiyle 08.12.2021 odamızın muglatso@tobb.org.tr mail adresine göndermesi önemle rica olunur.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

EK:
1- Gerekçe (1 sayfa)
2- Yönetmelik Taslağı (1 sayfa)
3- Karşılaştırma Tablosu (3 sayfa)
4- Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 sayfa)

306