Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; tekstil sektöründe temiz üretim
teknolojilerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi”nin
yayımlandığı bildirilmektedir.
Buna göre kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, baskı ve boyama
işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil
tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması
için genelgede belirtilen tekniklerin;

Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024,

5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025,

5 ton /gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması
zorunludur.
Ayrıca, Genelge kapsamına giren tesislerin İş Termin Planlarını, Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay
içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.

EK: Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi (3 sayfa)

161