Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi Hk.

Değerli Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık oluşumunun azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması, depolama sahasına giden atık miktarının azaltılması, çevresel kirlilik giderilirken bir yandan da atıkların ekonomiye katma değer sağlayacak kaliteli hammadde olarak kullanılması amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği hazırlanmış olup 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında; Organize Sanayi Bölgeleri, Havalimanları, Limanlar, İş Merkezi ve Ticari Plazalar (100 ve üzeri ofis/Büro Kapasiteli), Alışveriş merkezleri (5000 metrekare ve üzeri), ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde yer Alan sanayi Tesisleri , Eğitim Kurumları ve Yurtlar (250 ve fazla Öğrencisi bulunanalar), 100 oda ve üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler, Sağlık Kuruluşları (100 yatak ve üzeri kapasiteli), Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri, 300 ve Üzeri konuta sahip siteler, Zincir Marketler tesis ve işletmelere 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Sistemi Kurma ve Sıfır Atık belge alma yükümlülüğü getirilmiştir.

Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 19-(1) ‘Sıfır atık belgesine sahip yerler il müdürlükleri tarafından belge geçerlilik süresi içerisinde asgari bir defa denetlenir. (2) Yapılan denetimlerde, belge sahibi yerlerin bu Yönetmelikte belirlenmiş belge esaslarına ve kriterlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği kontrol edilir. (3) Yapılan denetimde uygunsuzluğun tespiti durumunda 18 inci ve/veya 21 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır’ hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren ‘Türkiye Çevre Ajansı Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17. Maddesinde yer alan 3.Madde cc) bendi gereğince Sıfır Atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere idari para cezası verilir hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, İl Müdürlüğümüzce ilerleyen dönemde yapılacak olan denetimlerde Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi alması gereken ancak belirtilen süre içinde almayan, belge esaslarına ve kriterlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmeyen tespit edilen her türlü kurum/kuruluş/işletme ve tesis için idari yaptırım uygulanacağının bilinmesi gereklidir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

392