TENMAK - TOBB 31 Ocak Program

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) özel sektör bilgilendirme webinarı TOBBTENMAK ortaklığında, sektörlerin yeşil dönüşüm sürecine adapte olmak amacıyla temiz enerji, karbon
yakalama teknolojileri başta olmak üzere karbon ayak izlerini düşürmeyi hedefleyen yatırımların
desteklenmesi amacıyla sunulan alternatif finansman imkanlarının tanıtılması amacıyla 31 Ocak 2023
tarihinde ekli program dahilinde gerçekleştirilecektir.
TENMAK’ın özel sektöre yönelik proje çağrılarından olan hidrojen teknolojileri ve karbon yakalama ve
depolama ile ilgili özel sektör ile olası işbirliği alanlarının konuşulacaktır.

EK:
1- TENMAK – TOBB 31 Ocak Program (1 sayfa)
2- TENMAK – Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Hücresi Çağrısı (7 sayfa)
3- TENMAK – Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama Teknolojileri Çağrısı (7 sayfa)

Ekler için tıklayınız

152