TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

“İhracatçı Üyelerimizin Dikkatine,
TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazı ile Türkiye ve İran arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) göre ülkemizden yapılan ihracatlarda Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi gerektiği ancak bunun yerine Konsolosluklarca onaylanan Menşe Şahadetnamelerinin kullanıldığının tespit edildiği, Bakanlık tarafından bundan sonra gerçekleştirilecek ihracatlarda TTA’ya göre hazırlanmış Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesine özen gösterilmesi istendiği iletilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.”

722