Texworld Paris 2023 Autumn ve Apparel Sourcing Paris 2023 Autumn Fuarları

İlgi : İstanbul Ticaret Odası’nın 01.03.2023 tarih ve 24947 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Fransa’nın Paris şehrinde her yıl iki defa düzenlenen Texworld Paris Fuarları
Türkiye milli iştirak organizasyonlarının 2020 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odasınca düzenlendiği
belirtilmektedir. Bu çerçevede, Paris’te 3-5 Temmuz 2023 tarihlerinde Texworld Paris Evolution 2023
Autumn Fuarı (Tekstil Dünyası Fuarı) ile eşzamanlı düzenlenecek olan Apparel Sourcing 2023 Autumn
Fuarı’na (Giyim Tedarik Fuarı) Türk firmalarının katılımı İstanbul Ticaret Odası tarafından sağlanacağı
ifade edilmektedir.
Anılan fuarlara ilişkin broşür ve katılım sözleşmesi ekte sunulmakta olup, detaylı bilgi için İstanbul
Ticaret Odası yetkilileri ile (Gülin Gürsoy, gulin.gursoy@ito.org.tr, 0212 455 61 17/0530 151 42 33;
Ruken Ayata Boztaş, ruken.ayata@ito.org.tr, 0212 455 65 83/ 0530 151 42 37) iletişime geçilmesi
gerekmektedir.

EK:
1- Sözleşme (1 sayfa)
2- Fuar Broşürü (1 sayfa)

Ekler için tıklayınız

113