Tıbbî Atık Bertaraf Ücreti Yenileme Hk.

03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 24. Maddesi gereği İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun 12/08/2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında  alınan 228 nolu MÇK Kararı yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları, Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

Ek: 12/08/2022 tarih ve 228 nolu MÇK Kararı (3 Sayfa)

236