Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Brezilya

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 22.11.2023 tarihli ve 91228745 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, 28 Kasım 2023 Salı günü saat 16:30’da Brezilya’da
görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Brezilya’da iş yapmakta olan firma
temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı “Otomotiv Yedek Parça ve Eğitim Hizmetleri” konulu
sektörel e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantının programı ve toplantıya katılmak için gerekli link ekte sunulmuştur.

EK: Brezilya Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı (1 sayfa)

128