Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Hırvatistan

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 07.06.2023 tarihli ve 86130312 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, 13 Haziran 2023 Salı günü saat 14:00’da Hırvatistan’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile “Elektronik ve Yenilenebilir Enerji” sektörlerine yönelik sektörel e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Toplantının programı ve toplantıya katılmak için gerekli link ekte sunulmuştur.

EK: Hirvatistan Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı (1 sayfa)

118