TOBB MEYBEM A.Ş. AKREDİTASYON HK.

Değerli Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza 03.04.2024 tarihli ve 1062 sayılı iletilen yazıda, TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından TOBB’a iletilen 28.03.2024 tarihli yazıya atfen, MEYBEM’in ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirildiği ve bu yetkilendirme kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam ettiği ifade edilmektedir.
İştirakin, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüme uyum kapsamında 2023 yılı son çeyreğinde atık ve geri dönüşüm alanında kapsam genişlettiği de ifade edilen yazıda; şirketin 81 ilde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmiştir.
Yazıda devamla, gerek Oda ve Borsalar gerekse de firmalardan gelen talepler doğrultusunda; MEYBEM’in TS EN ISO 14064-1 standardı olan gönüllü alanda (organizasyon düzeyinde) beyan edilen sera gazı emisyonlarının doğrulanması alanında akredite olduğu ve doğrulama faaliyetlerine başladığı bildirilmektedir.
Sürece dair bilgi almak isteyen üyelerimizin MEYBEM Kalite Yönetim Temsilcisi ve Sera Gazı Doğrulayıcısı Yeşim Özgen ile (yozgen@meybem.com.tr; 0312 218 26 38) irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.

Metin ÖZTÜRK

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi
Tel: 0 252 214 1122 Dahili: 103
e-mail: metinozturk@mutso.org.tr

96