TPS-OIC Menşe İspat Belgesi

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 12.01.2024 tarihli ve 92900848 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtilmiş olup, üye devletlerin Anlaşma’nın 26. Maddesine dair yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği açıklamıştır.

Yazıda, körfez ülkelerinin Anlaşma kapsamındaki söz konusu maddede yer alan yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulanmıştır. Ayrıca, Pakistan ve Malezya’nın ise Anlaşma’nın yürürlüğe konulması ile ilgili tüm yasal prosedürü tamamlamasına rağmen, kendi ülkelerinde TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlemedikleri ve diğer taraf ülkelerce düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerini kabul etmediklerinin öğrenildiği bilgisi verilmiştir.

Yazıda devamla, Türkiye’den Anlaşma’yı fiilen uygulamayan ülkelere yapılan ihracatta TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi durumunda, TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin karşı ülkelerce kabul edilmeyerek mezkur belgeye istinaden tercihli tarife uygulanmasının reddedilebileceği açıklanmıştır.

EK: Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı;

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 37. Bakanlar Toplantısında
TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşmasının 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanması kararlaştırılmış, bu
kapsamda İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe
Kuralları Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
yayımlanarak 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Konuya ilişkin olarak, Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği’nden alınan
13.11.2023 tarihli ve 90912734 sayılı yazıda;
İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe
Kuralları Anlaşmasının 26 ncı maddesinin “1. Katılımcı Devletler birbirlerine, kendi Gümrük
İdarelerinde veya yetkili makamlarında TPS-OIC Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesinde kullanılan
mühürlerin örnek baskılarını ve söz konusu belgelerin sonradan kontrolünden sorumlu gümrük
idarelerinin veya yetkili makamlarının adreslerini sağlar.” hükümlerini amir olduğu;
– Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman’ın mühür
örneklerini ve sonradan kontrol adreslerini Bakanlığımıza iletmedikleri; bu nedenle, anılan ülkelerin
TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması’nın 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini
halihazırda yerine getirmemiş durumda olduğu;
– Pakistan ve Malezya’nın ise Anlaşma’nın yürürlüğe konulmasıyla ilgili tüm yasal
yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla birlikte; kendi ülkelerinde TPS-OIC Menşe İspat Belgesi
düzenlemedikleri ve diğer taraf ülkelerce düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerini kabul
etmediklerinin öğrenildiği;
İfade edilmiştir.
Bu çerçevede; Türkiye’den bahse konu Anlaşma’yı fiilen uygulamayan ülkelere yapılan ihracatta
TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi durumunda, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamasının
önüne geçilmesini teminen bahse konu ülkelere yönelik düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin
karşı ülkelerce kabul edilmeyerek mezkur belgeye istinaden tercihli tarife uygulanmasının
reddedilebileceği hususunda ihracatçıların bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

135