Tramadol isimli ilacın Türkmenistan'a girişi hakkında

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 02.08.2023 tarih ve 87728654 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkmenistan Ceza Kanunu’nun
psikotrop maddeler ve bunun öncü maddeleri ya da bu maddeleri hazırlamak için kullanılabilecek aletler
ile tramadol ürünleri ve diğer psikoaktif maddeleri içeren büyük miktarda ilaç ürünlerinin Türkmenistan
gümrüklerinden izinsiz geçirilmesinin üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağına
ilişkin hükmü içeren 276. maddesine atıf yapılmış olup, bu çerçevede, Türkmenistan’da 2012-2019 yılları
arasında taşımacı (TIR şoförü) 14 vatandaşımızın, 100 gram ile 31 kg arasında değişen miktarda
Tramadol ilacını ülkeye sokma gerekçesiyle 8-10 yıl; 6 vatandaşımızın ise Tramadol ilacıyla birlikte
diğer uyuşturucu maddeleri ülkeye sokma gerekçesiyle 7-24 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla
mahkum edildiği, 2 ila 9 yıl arasında sürelerde cezaevinde bulunan vatandaşlarımızın, dönemin
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından 8 Mayıs 2021 tarihinde
imzalanan af kararıyla serbest bırakıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, 8 Mayıs 2021 tarihinden sonra ilk defa, bir TIR şoförü vatandaşımızın 30 tablet
Tramadol ilacını Türkmenistan’a sokma teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle 28 Haziran 2023 tarihinde
tutuklandığı; anılan şoförün orta ağırlıktaki suçu ilk defa işlemiş olması, ilacın İran’da eczaneden satın
alınmış olması ve suçun kamusal tehlikesi bulunmadığı dikkate alınarak 13 Temmuz 2023 tarihinde
serbest bırakıldığı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, Türkmenistan’a sokulması hapis cezası ile sonuçlanabilen ve taşımacılarımızın sıklıkla
transit geçiş güzergâhı olarak kullandığı İran’da satışının serbest olduğu bilinen Tramadol adlı ilaç ve
diğer psikoaktif madde içeren ilaçlara ilişkin olarak gerekli uyarılarda bulunulması Bakanlık tarafından
talep edilmektedir.

294