Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları

Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları konusunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.11.2022 tarihli yazının bir örneği ekte tarafınıza gönderilmektedir.

EK: Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları (1 sayfa)

168